Iedereen heeft de laatste tijd al wel eens iets opgevangen over digitale transformatie binnen bedrijven. Maar wat is het juist en hoe kan jouw bedrijf hier voordelen uit halen?

Belgische bedrijven lopen hopeloos achter in de digitale transformatie. Volgens een studie van Dell Technologies heeft België slechts 2% Digital Leaders (digitale leiders waarbij digitale transformatie in het DNA zit) en 19% Digital Laggards (digitale achterblijvers). Deze laatstgenoemden hebben geen digitale strategie of plan gedefinieerd voor hun bedrijf.

Vele bedrijven hebben het moeilijk om competitief te blijven in een hyper-digitale wereld en vrezen dat ze de noden van de consument in de komende vijf jaar niet meer kunnen vervullen.

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is vooreerst voor elk bedrijf anders. Het is moeilijk om hier een veralgemeende definitie op te plakken die voor elk bedrijf van toepassing is. In het algemeen kunnen we stellen dat digitale transformatie de integratie van digitale technologieën omvat in alle onderdelen en schakels binnen een bedrijf. Dit met als gevolg dat bedrijven fundamentele veranderingen ondergaan met betrekking tot de werking ervan en hoe ze meer waarde kunnen geven aan hun klanten.

Het is niet enkel het implementeren van bepaalde technologieën binnen een onderneming maar het is ook een culturele verandering die moet plaatsvinden op de werkvloer. Bedrijven dienen in staat te zijn om zichzelf continu uit te dagen, experimenten uit te voeren en snel leren recht te krabbelen na mislukkingen. Afstand nemen van jarenlange, ingebouwde en routinematige processen moeten allemaal onder de loep genomen worden om ruimte te maken voor nieuwe praktijken die gaandeweg gedefinieerd worden.

Een digitale transformatie zorgt er bijgevolg voor dat je de klant van morgen kan bedienen en jouw bedrijf gewapend is tegen verdere ontwikkelingen in deze industriële revolutie 4.0.

Waarom is digitale transformatie belangrijk?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven de eerste stappen zetten richting digitale transformatie maar één van de belangrijkste drijvende factoren is data. Het huidige economische landschap draait steeds meer rond data dan om geld, gezien geld zelf ook al gedigitaliseerd is. Een nieuwe industriële revolutie is in volle vaart bezig en bedrijven kunnen dit niet langer blijven negeren.

Traditionele bedrijven werken inside-out. Hiermee wordt bedoeld dat ze product of dienst gericht zijn en dit dan ook als vertrekpunt wordt gebruikt in de hele bedrijfsvoering en communicatie. De laatste jaren zien we een verandering naar outside-in werken. De klant, medewerkers en markt dienen centraal te staan. Dit zorgt ervoor dat bedrijven zich moeten aanpassen omdat ze anders de noden van de markt en hun consumenten niet meer kunnen vervullen in de komende jaren. Hiervoor dien je als bedrijf in continue dialoog te gaan met je doelgroep.

Op deze manier kan je als bedrijf de nodige inzichten en data verschaffen die het mogelijk maken om op de juiste tijd, de juiste plaats en met de juiste boodschap naar de juiste mensen te communiceren. De juiste technologieën implementeren en analyses van data helpen bedrijven om een brug te slaan naar de snel veranderende vragen van de consument en de markt.

Wat zijn de valkuilen van digitale transformatie?

Wanneer bedrijven zich gaan toeleggen op digitalisering en automatisering zien we vaak dat ze technologie en digitalisering als een doel op zich zien. Dit is echter een misvatting die vaak wordt gezien en er voor zorgt dat nieuwe digitale projecten en initiatieven niet het beoogde resultaat behalen.

Ook de bedrijfscultuur is vaak niet voldoende aangepast of veranderd om de projecten tot een goed einde te brengen. Vaak is er niet genoeg steun van het hoger management qua resources en budgetten waardoor de projecten wel opgestart worden maar doorheen de looptijd afzwakken en ook hier falen om het volle potentieel te benutten.

Medewerkers willen vaak veranderen maar ze mogen niet of worden niet voldoende ondersteund terwijl digitale transformatie enkel verwezenlijkt kan worden door vernieuwde werkwijzen en processen doorheen het gehele bedrijf. De outside-in methodiek blijft stand houden en de benadering van de markt en de consument wordt niet centraal geplaatst.

Belangrijke voorwaarden voor een kans op slagen:

  • Betrokkenheid en eigenaarschap binnen het bedrijf
  • Uitgestippelde digitale strategie
  • Implementatie van de juiste technologieën

Conclusie: digitale transformatie gebeurt niet op één dag tijd. Het vergt veel aandacht en inzet van verschillende spelers en belanghebbenden binnen het bedrijf. Toch blijft het de moeite waard om aan deze reis te beginnen en de beste manier om om te gaan met de huidige digitale veranderingen van deze nieuwe industriële revolutie.